Komponent och slutprodukt får CE-märkas

Ett högkvalitativt resultat börjar alltid med förståelse för behovet

Som ett mått på grundkvalitet så är vi certifierade enligt EN 1090-1. Det ger oss rätten att använda CE-märkning på såväl den enskilda komponenten som det monterade bärande ramverket. CE-märkning är en gemensam europeisk standard för produktkontroll. I vår process använder vi verksamhetssystemet LLENTAB inside som följer kraven för ISO 9001. Det gör även vår kvalitetssäkring. Därutöver ser vi till att den följer lagstiftning i alla de länder vi är verksamma med dotterbolag.

Konstruktion och tillverkningsprocesser kontrolleras på årsbasis mot EN 1090-1 av certifieringsföretaget A3 Certification

Kunskap byggd på ett ramverk av stål

Kvalitet har alltid varit helt centralt i LLENTABs val av såväl material som konstruktionslösningar.

Efter över 50 år som en av Sveriges ledande tillverkare av stålhallar så finns kvalitet och kunskap integrerat i varje komponent vi producerar. För även om vår erfarenhet sträcker sig långt bakåt, så sträcker sig våra byggnaders tekniska och ekonomiska livslängd avsevärt mycket längre framåt. Det är hållbarhet i ordets mest ursprungliga betydelse. Men det är också långsiktigt ansvar.

Långsiktigheten har alltid präglat våra kundrelationer och den driver oss att vara extremt lyhörda för kunders och samarbetspartners krav och förväntningar kring just hållbarhet och kvalitet. Hållbarheten får dessutom ytterligare en dimension genom den utveckling mot fossilfritt stål som nu sker i råvaruledet, framför allt i Sverige.

Tills den processen är i hamn så sourcar vi vårt material utifrån största möjliga hållbarhetsaspekt och det valet gör vi för vår egen och våra kunders skull. Vår grundkvalitet och våra grundläggande värderingar har vi omsatt i en process som gör att våra produktlösningar snabbt kan bli den bärande stommen i byggnader för i stort sett alla behov och ändamål. Ett högt tempo i produktionen läggs till bra tekniska produkter. Tillsammans blir det den höga kundnytta som kännetecknar oss.

Maria Syversen

HMS- och kvalitetschef
070 351 72 80
Maria.Syversen@llentab.se