Arbetsmiljö och Säkerhet

Vårt arbete inom områdena säkerhet och arbetsmiljö gäller alla verksamheter inom LLENTAB.

Inom LLENTAB är säkerhet och arbetsmiljö centrala områden som gäller alla verksamheter. Det övergripande målet är att skapa en bra arbetsmiljö där alla aspekter av arbetslivet är hållbara och där de anställda trivs, är engagerade och har bästa möjliga förutsättningar att göra ett bra jobb.

Företaget strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare för att förbli en stark aktör och bidra till en positiv utveckling. Engagerade medarbetare är en viktig förutsättning för detta. LLENTAB strävar efter att attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare genom att erbjuda intressanta arbetsuppgifter som möjliggör personlig utveckling.

Företaget arbetar systematiskt med att främja god hälsa, förebygga risker och olyckor samt bistå med rehabilitering när det behövs. En hälsosam balans mellan arbete och fritid för de anställda är också en prioriterad målsättning.

LLENTAB fokuserar på att ge medarbetarna den kompetens som krävs för att utföra arbetsuppgifterna säkert och motiverar dem att engagera sig och delta i utvecklingen av företagets uppdrag. Förbättringen av säkerhetskulturen har en central roll i skapandet av trygga arbetsplatser. Undersökningar har visat att riskfyllt beteende är en viktig orsak till olyckor, och därför är det viktigt att alla inom företaget har kännedom om vad ”tryggt beteende” innebär.

Maria Syversen

HMS- och kvalitetschef
070 351 72 80
Maria.Syversen@llentab.se